myNotlar Logo
|

Düzenli İfadeler ve RegExp Nesnesi

|

Düzenli ifadeler, karakter dizilerini karşılaştırmak, ayırmak/bölmek, sıralamak ve biçimlendirmek gibi işlemler için kullanılan kurallı stenografik sistemlerdir. Bir RegExp (Regular Expression) nesnesi, bu gibi işlemler için kurallı bir ifadenin/deyimin kalıbını içererek karakter dizisi (string) içinde uygulanabilmesini sağlayan özelliklere ve metotlara sahiptir.

 • Düzenli İfadeler ve RegExp Nesnesi

  Düzenli ifadeler, karakter dizilerini karşılaştırmak, ayırmak/bölmek, sıralamak ve biçimlendirmek gibi işlemler için kullanılan kurallı stenografik sistemlerdir. Bir RegExp (Regular Expression) nesnesi, bu gibi işlemler için

 • Düzenli ifadelerde + karakteri ve kullanım örneği

  JavaScript RegExp + özel karakteri, kendinden önce gelen ifadenin en az 1 veya daha fazla defa tekrarlanacağını ifade eder. {1,} ifadesi ile aynı anlama gelir. Aşağıdaki örnek + karakteri ile kullanılan

 • Düzenli ifadelerde nokta karakteri ve kullanım örneği

  JavaScript RegExp . (Nokta) özel karakteri, '\n' (yeni satır - new line) karakteri hariç herhangi bir karakter yerine kullanılabilir. Doğal olarak '.' özel karakteri '.' karakteri yerine de kullanılabilir. Eğer oluşturacağınız düzenli

 • Düzenli ifadelerde özel karakterlerin kullanımı

  JavaScript RegExp \ - Ters Bölü (Backslash) özel karakteri kendinden sonra gelen karakterin özel olduğunu veya olmadığını ifade eder. Örneğin, düzenli ifadelerde '*' karakterinin özel bir anlamı olmasına

 • Düzenli ifadelerde soru işareti karakteri ve kullanım örneği

  JavaScript RegExp ? özel karakteri, kendinden önce gelen ifadenin 0 veya 1 defa tekrarlanacağını ifade eder. Eğer miktar belirleyen *, +, ?, veya {} ifadelerinden herhangi birinden sonra kullanılırsa, tekrarlamanın

 • Düzenli ifadelerde string başlangıç kontrolü

  JavaScript RegExp ^ özel karakteri, girilen karakter dizisinin başlangıcını ifade eder. Eğer düzenli ifadede 'm' parametresi kullanıldıysa ve giriş birden çok satırdan oluşuyorsa diğer satırlarda eşleşme için kontrol edilir.

 • Düzenli ifadelerde string sonu kontrolü

  JavaScript RegExp $ özel karakteri, girilen karakter dizisinin sonunu ifade eder. Eğer düzenli ifadede 'm' parametresi kullanıldıysa ve giriş birden çok satırdan oluşuyorsa diğer satırlarda eşleşme için kontrol edilir.

 • Düzenli ifadelerde yıldız karakteri ve kullanım örneği

  JavaScript RegExp * özel karakteri, kendinden önce gelen ifadenin '0' sıfır veya daha fazla defa tekrarlanacağını ifade eder. Aşağıdaki örnek * karakteri ile kullanılan bir harfin karakter dizisi içinde

 • RegExp.exec

  JavaScript RegExp.exec metodu, aldığı karakter dizisi parametresi içinde eşleşme için aramayı gerçekleştirerek sonucu bir Array sonuç dizisi olarak döndürür.

 • RegExp.test

  JavaScript RegExp.test metodu, aldığı karakter dizisi parametresi içinde sadece eşleşme olup-olmadığını kontrol eder ve olumlu olması durumunda 'true', olumsuz olması durumunda 'false' döndürür.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |