myNotlar Logo

Düzenli ifadelerde özel karakterlerin kullanımı


RegExp \ - Ters Bölü (Backslash) özel karakteri kendinden sonra gelen karakterin özel olduğunu veya olmadığını ifade eder. Örneğin, düzenli ifadelerde '*' karakterinin özel bir anlamı olmasına karşın '\*' ifadesi sadece '*' karakterini temsil eder.

Bu kural kendisi içinde geçerlidir. C ve C++ lisanlarının türevi programlama lisanlarında olduğu gibi ters bölü yazmak için '\\' gibi iki tane ters bölü kullanılır.

Aşağıdaki örnek düzenli ifadelerde özel bir anlama sahip olan '*' (yıldız) karakterinin '\' ile kullanımını göstermektedir.

Canlı Sonuç

Açıklama

.* : Nokta herhangi bir karakteri temsil eder. * ise kendinden önceki ifadenin (nokta) sıfır veya daha çok kere tekrarlanmasını sağlar ki bu da cümlenin tamamını ifade eder.

.\* : \* ifadesi yalnızca * karakterini temsil eder. Buna göre bu ifade kendinden sonra * gelen herhangi bir karakteri dizisini temsil eder.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |