myNotlar Logo

String.anchor


 String.anchor metodu, document.write metodu ile kullanıldığı zaman sayfada isimlendirilmiş bir HTML anchor elementi oluşturur.

Sözdizimi

anchor(isim)
  • isim : Çapanın adını ifade eder.

Aşağıdaki örnek anchor metodunun kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	Baslik = "ASP.NET Ajax";
	AltBaslik = "Asenkron İletişim";

	document.write( Baslik.anchor("baslik_ajax") );
	document.write( AltBaslik.anchor("baslik_asenkron") );
</script>

Sonuç

<a name="baslik_ajax">ASP.NET Ajax</a>
<a name="baslik_asenkron">Asenkron İletişim</a>
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |