myNotlar Logo

String.charAt


 String.charAt metodu, karakter dizisi içinde belirtilen konumdaki karakteri verir.

Sözdizimi

charAt(konum)
  • konum : Karakter dizisi uzunluğundan az olan bir tamsayı.

 konum parametresinin değeri karakter dizisinin boyundan büyük olması durumunda boş değer ("") döner. null veya undefined dönmez.

Aşağıdaki örnek bir string içindeki karakterlerin for döngüsü ile sırasıyla yazılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "myNotlar";

	var StrBoyu = myString.length;
	for(var i = 0; i < StrBoyu; i++)
		document.write( i + ". karakter : " + myString.charAt(i) + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar
 
myNotlar Hakkında
Telif Hakkı © 2007-2009 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz. Yayınlanamaz.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Sudoku | Oyunlar |