myNotlar Logo

String.charAt


 String.charAt metodu, karakter dizisi içinde belirtilen konumdaki karakteri verir.

Sözdizimi

charAt(konum)
  • konum : Karakter dizisi uzunluğundan az olan bir tamsayı.

 konum parametresinin değeri karakter dizisinin boyundan büyük olması durumunda boş değer ("") döner. null veya undefined dönmez.

Aşağıdaki örnek bir string içindeki karakterlerin for döngüsü ile sırasıyla yazılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "myNotlar";

	var StrBoyu = myString.length;
	for(var i = 0; i < StrBoyu; i++)
		document.write( i + ". karakter : " + myString.charAt(i) + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |