myNotlar Logo

String.charCodeAt


 String.charCodeAt metodu, karakter dizisi içinde belirtilen konumdaki karakterin 0..65535 arasındaki unicode değerini verir.

Sözdizimi

charCodeAt(konum)
  • konum : Karakter dizisi uzunluğundan az olan bir tamsayı.

 konum parametresinin değeri karakter dizisinin boyundan büyük olması durumunda boş değer ("") döner. null veya undefined dönmez.

Aşağıdaki örnek, Türkçe karakterlerin for döngüsü ile unicode değerlerinin yazılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "ĞÜŞİÖÇğüşiöç";

	for(i = 0; i < myString.length; i++)
		document.write(myString.charAt(i) + " : " + myString.charCodeAt(i) + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar
 
myNotlar Hakkında
Telif Hakkı © 2007-2009 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz. Yayınlanamaz.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Sudoku | Oyunlar |