myNotlar Logo
|

String

|

Kullanıcı ile etkileşimli diğer tüm programlama lisanlarında da olduğu gibi JavaScript'te de String, görünen veya görünmeyen karakterlerin bir dizisini ifade eder. JavaScript String Nesnesi ise karakter dizilerinin kullanılmasını sağlayan HTML tabanlı veya HTML tabanlı olmayan özellikler ve metotlar içerir. Görünen karakterler, herhangi bir karakteri, görünmeyen karakterler ise satır sonu, tab, kontrol karakterleri gibi özel karakterleri ifade eder.

 • String Nesnesi

  Kullanıcı ile etkileşimli diğer tüm programlama lisanlarında da olduğu gibi JavaScript'te de String, görünen veya görünmeyen karakterlerin bir dizisini ifade eder. JavaScript String Nesnesi ise karakter dizilerinin kullanılmasını sağlayan HTML taban

 • String Formatları

  JavaScript dahilinde kullanabileceğiniz String biçimleme metodları örnekleri ile birlikte aşağıdaki gibidir. Big, blink, bold, italics, small, strike, sub, sup, fixed, fontcolor ve fontsize.

 • String.anchor

  String.anchor metodu, document.write metodu ile kullanıldığı zaman sayfada isimlendirilmiş bir HTML anchor elementi oluşturur.

 • String.charAt

  String.charAt metodu, karakter dizisi içinde belirtilen konumdaki karakteri verir.

 • String.charCodeAt

  String.charCodeAt metodu, karakter dizisi içinde belirtilen konumdaki karakterin 0..65535 arasındaki unicode değerini verir.

 • String.concat

  String.concat metodu, karakter dizilerini birleştirerek yeni bir karakter dizisi döndürür.

 • String.fromCharCode

  String.fromCharCode metodu, aldığı unicode tamsayı değer(ler)in karakter gösterimini verir.

 • String.indexOf

  String indexOf metodu, aldığı string parametresinin karakter katarı içindeki konumunu verir. Karakter katarı içinde String'in bulunamaması durumunda -1 değerini döndürür.

 • String.lastIndexOf

  String.lastIndexOf metodu, aldığı string parametresinin karakter dizisi içindeki son bulunduğu konumun tam sayı değerini verir. String'in olmaması durumunda -1 değerini döndürür.

 • String.link

  String.link metodu, aldığı geçerli URL stringi ile bir link oluşturur.

 • String.match

  String.match metodu, bir karakter dizisinde düzenli ifade eşleşmesini uygular.

 • String.replace

  JavaScript String.replace metodu, bir karakter katarı içinde, belirtilen düzenli ifadeye uyan bölümün değiştirilerek yeni bir string döndürürülmesini sağlar.

 • String.search

  String.search metodu, bir karakter dizisi içinde belirtilen düzenli ifade için arama yapar. Arama sonucunun başarılı olması durumunda konumun tamsayı değerini döndürür. Diğer türlü -1 döndürür.

 • String.slice

  String.slice metodu, karakter dizisinin bir bölümünü kesip alır. Metod uygulandıktan sonra orijinal karakter dizisinde değişiklik olmaz.

 • String.split

  String.split metodu, karakter dizisini bölerek sonucu yeni bir Array dizisi olarak döndürür.

 • String.substr

  String substr metodu, karakter dizisi içinde belirtilen konumdan belli sayıda karakteri verir. Metod uygulandıktan sonra orijinal karakter dizisinde değişiklik olmaz.

 • String.substring

  String.substring metodu, karakter dizisi içinde belirtilen iki konum arasındaki karakterleri verir. Metod uygulandıktan sonra orijinal karakter dizisinde değişiklik olmaz.

 • String.toLowerCase ve toUpperCase

  String.toLowerCase metodu, karakter dizisi içindeki tüm karakterleri ufak harfe çevirir. String.toUpperCase metodu ise karakter dizisi içindeki tüm karakterleri büyük harfe çevirir. Bu iki metoda da Türkçe karakterler dahildir.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |