myNotlar Logo

String.fromCharCode


String.fromCharCode metodu, aldığı unicode tamsayı değer(ler)in karakter gösterimini verir.

Sözdizimi

fromCharCode(rakam1, ..., rakamN )
  • rakam1...rakamN : Unicode değerler dizisi

Aşağıdaki örnek, fromCharCode metodunun farklı şekillerde kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	
	document.write( String.fromCharCode(65, 66, 67, 287) + "<br/>");

	document.write( String.fromCharCode(351, 105, 246, 231) + "<br/>");

</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |