myNotlar Logo

String.indexOf


String.indexOf metodu, aldığı string parametresinin karakter dizisi içindeki konumunu verir. String'in olmaması durumunda -1 değerini döndürür.

Sözdizimi

indexOf(aranacak [, basKonum] )
  • aranacak : Aranacak string
  • basKonum : Aramanın başlanacağı konum. Varsayılan değer '0' sıfır.

Aşağıdaki örnek, indexOf metodunun farklı şekillerde kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "mynotlar.com";
	
	document.write( myString.indexOf(".com")   + "<br/>");
	document.write( myString.indexOf(".comm")  + "<br/>");
	document.write( myString.indexOf(".com",5) + "<br/>");
	document.write( myString.indexOf(".com",7) + "<br/>");
	document.write( myString.indexOf("",15)    + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |