myNotlar Logo

String.lastIndexOf


String.lastIndexOf metodu, aldığı string parametresinin karakter dizisi içindeki son bulunduğu konumun tam sayı değerini verir. String'in olmaması durumunda -1 değerini döndürür.

Sözdizimi

lastIndexOf(aranacak [, basKonum] )
  • aranacak : Aranacak string
  • basKonum : Aramanın başlanacağı konum. Varsayılan değer karakter dizisinin uzunluğu.

Aşağıdaki örnek, lastIndexOf metodunun farklı şekillerde kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "mynotlar.com";
	
	document.write( myString.lastIndexOf("m")   + "<br/>");
	document.write( myString.lastIndexOf("m",4) + "<br/>");
	document.write( myString.lastIndexOf("m",0) + "<br/>");
	document.write( myString.lastIndexOf("x")   + "<br/>");
	document.write( myString.lastIndexOf("",20) + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |