myNotlar Logo

String.link


 String.link metodu, aldığı geçerli URL stringi ile bir link oluşturur.

Sözdizimi

link( hrefOzelligi )
  • hrefOzelligi : Geçerli bir URL karakter dizisi.

Aşağıdaki örnek, link metodunun kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "myNotlar";
	
	document.write( myString.link("http://www.mynotlar.com") + "<br/>");

</script>

Bu örnek sonucunda aşağıdaki gibi bir HTML anchor elementi oluşturulur.

<a href="http://www.mynotlar.com">myNotlar</a>

Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |