myNotlar Logo

String.replace


String.replace metodu, bir karakter dizisi içinde belirtilen düzenli ifadeye uyan bölümün değiştirilerek yeni bir string döndürürülmesini sağlar.

Sözdizimi

replace( duzenli, yeniStr )
replace( duzenli, fonksiyon )
  • duzenli : Düzenli ifade değişken adı veya stenografik gösterim.
  • yeniStr : Düzenli ifadeye uyan string yerine geçecek yeni string. Aynı zamanda bu string RegExp özelliklerini de içerir.
  • fonksiyon : Global düzeyde her eşleşme kontrolünden sonra çağırılacak fonksiyon. Bu fonksiyondan dönen değer, yeni string olarak yazılır.

İkinci parametre olarak fonksiyon belirtildiği zaman bu fonksiyona parametreler aktarılır. İlk parametre düzenli ifadeye tam uyan alt karakter dizisidir. Sonraki parametreler düzenli ifade içinde parantezler ile "hatırlanan" bölümlerdir.

Aşağıdaki Örnek-1, karakter dizisi içindeki alt stringin yeni string belirtilerek değiştirilmesini göstermektedir.

Örnek-1
<script type="text/javascript">
	var NazimHikmet = "O komik bir âdemdir. Portakal oğlu zâdemdir. Nazım Hikmet";
	
	document.write( NazimHikmet.replace("Nazım Hikmet", "Nazım Hikmet RAN") + "<br/>");

	var Duzenli = /Nazım Hikmet/;
			
	document.write( NazimHikmet.replace(Duzenli, "Nazım Hikmet Ran") + "<br/>");	
</script>
Örnek-1 / Canlı Sonuç

Aşağıdaki Örnek-2, karakter katarı içindeki bit bölümün, fonksiyon ile değiştirilmesini göstermektedir.

Örnek-2
<script type="text/javascript">

function Degistir(Str0, Str1, Str2, Str3) {
	return Str1 + Str2 + Str3.toUpperCase() + " RAN";
}	
	var NazimHikmet = "O komik bir âdemdir. Portakal oğlu zâdemdir. Nazım Hikmet";
	
	var Duzenli = /(.+)(Nazım)(.Hikmet)/;
			
	document.write( NazimHikmet.replace(Duzenli, Degistir) + "<br/>");	
</script>
Örnek-2 / Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |