myNotlar Logo

String.slice


String.slice metodu, karakter dizisinin bir bölümünü kesip alır. Metod uygulandıktan sonra orijinal karakter dizisinde değişiklik olmaz.

Sözdizimi

slice( ilkKesim [, sonKesim ] )
  • ilkKesim : Paylamanın başlayacağı konum.
  • sonKesim : Paylamanın bitiş konumu. Bu konum kesime dahil değildir. Negatif olması durumunda karakter dizisinin sonundan itibaren kesim yapılır. Eğer kullanılmazsa string sonuna kadar kesme uygulanır.

Aşağıdaki örnek, slice metodunun farklı şekillerde kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "myNotlar Türkçe JavaScript kaynağıdır!";
	
	document.write( myString.slice(9,15) + "<br/>");
	document.write( myString.slice(20,-4) + "<br/>");
	document.write( myString + "<br/>");
		
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |