myNotlar Logo

String Formatları


Karakter dizilerinin formatlı gösterimi

CSS ve DOM ile birlikte kullanımları azalsa da JavaScript dahilinde kullanabileceğiniz String biçimleme metodları aşağıdaki gibidir.

Formatlı gösterimler
MetodAçıklama
big<big> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "büyük" gösterilmesini sağlar.
blink<blink> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "yanıp-sönmesini" sağlar.
bold<b> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "kalın" gösterilmesini sağlar.
italics<i> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "italik" gösterilmesini sağlar.
small<small> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "ufak" gösterilmesini sağlar.
strike<strike> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "üstü çizgili" gösterilmesini sağlar.
sub<sub> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "altta" gösterilmesini sağlar.
sup<sup> etiketi oluşturarak karakter dizisinin "üstte" gösterilmesini sağlar.
fixed<tt> etiketi oluşturarak karakter dizisi içindeki karakterlerin "sabit genişlikte" gösterilmesini sağlar.
fontcolor<font color="renk"> etiketi oluşturarak karakter dizisinin belirtilen renkte gösterilmesini sağlar.
fontsize<font size="boyu"> etiketi oluşturarak karakter dizisinin belirtilen boyda gösterilmesini sağlar.

String.big

Sözdizimi

big( )
big() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Damlaya damlaya göl olur.";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "Büyük : " + Atasozu.big() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.blink

Sözdizimi

blink( )
blink() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Ak akçe kara gün içindir.";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "Büyük : " + Atasozu.blink() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.bold

Sözdizimi

bold( )
bold() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Namaza meyilli olmayanın, kulağı ezanda olmaz.";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "Kalın : " + Atasozu.bold() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.italics

Sözdizimi

italics( )
italics() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Çin Atasözü: Bin kilometrelik bir yolculuk ilk adımla baslar.";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "İtalik : " + Atasozu.italics() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.small

Sözdizimi

small( )
small() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Arap Atasözü: Kadın, kokusunu yalnız tenhada veren bir çiçektir.";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "Ufak : " + Atasozu.small() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.strike

Sözdizimi

strike( )
strike() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Japon Atasözü: Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork.";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "Strike : " + Atasozu.strike() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.sub

Sözdizimi

sub( )
sub() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Kızılderili Atasözü: Bir düşman çok, yüz dost azdır. (Hopi Kabilesi)";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "Altta : " + Atasozu.sub() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.sup

Sözdizimi

sup( )
sup() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Yunan Atasözü: Hamur yoğurmak istemeyen, beş gün un elermiş.";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "Üstte : " + Atasozu.sup() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.fixed

Sözdizimi

fixed( )
fixed() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.";

	document.write( "Normal : " + Atasozu + "<br/>");
	document.write( "Sabit : " + Atasozu.fixed() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.fontcolor

Sözdizimi

fontcolor( renk )
  • renk : Onaltılı sayı sistemine göre renk kodu.
fontcolor() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Pek yaş olma sıkılırsın, pek de kuru olma kırılırsın.";

	document.write( Atasozu.fontcolor("FA0000") + "<br/>");	
	document.write( Atasozu.fontcolor("00A000") + "<br/>");	
	document.write( Atasozu.fontcolor("000072") + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

String.fontsize

Sözdizimi

fontsize( boyu )
  • boyu : 1-7 arası tamsayı
fontsize() Örneği
<script type="text/javascript">
	var Atasozu = "Taş yerinde ağırdır.";

	document.write( Atasozu.fontsize(1) + "<br/>");	
	document.write( Atasozu.fontsize(2) + "<br/>");		
	document.write( Atasozu.fontsize(3) + "<br/>");	
	document.write( Atasozu.fontsize(4) + "<br/>");	
	document.write( Atasozu.fontsize(5) + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |