myNotlar Logo

String.substr


String.substr metodu, karakter katarı içinde, belirtilen konumdan belli sayıda karakter alınmasını sağlar. Metod uygulandıktan sonra orijinal karakter dizisinde değişiklik olmaz.

Sözdizimi

substr( baslangic [, miktar ] )
  • baslangic : Başlama konumunu gösteren bir tamsayı.
  • miktar : Alınacak karakter miktarını belirten bir tamsayı.
Argüman Açıklamaları
  • Eğer baslangic string boyuna eşit veya büyükse boş karakter döner.
  • Eğer baslangic negatif ise başlama konumu string sonundan geriye doğru hesaplanır.
  • Eğer baslangic negatif ve Math.abs(baslangic) yani pozitif değeri string boyundan büyük ise '0' sıfır olarak alınır.
  • Eğer miktar '0' sıfır veya negatif ise karakter dönmez.
  • Eğer miktar kullanılmazsa karakter dizisi sonuna kadar olan kısım döner.

Aşağıdaki örnek, substr metodunun farklı kullanımlarını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "myNotlar";
	
	document.write( myString.substr(10,3) + "<br/>");
	document.write( myString.substr(-6,3) + "<br/>");
	document.write( myString.substr(-15,5) + "<br/>");
	document.write( myString.substr(10,3) + "<br/>");
	document.write( myString.substr(2,0) + "<br/>");
	document.write( myString.substr(2) + "<br/>");		
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |