myNotlar Logo

String.substring


String.substring metodu, karakter dizisi içinde belirtilen iki konum arasındaki karakterleri verir. Metod uygulandıktan sonra orijinal karakter dizisinde değişiklik olmaz.

Sözdizimi

substring( konum1, konum2 )
  • konum1 : Başlangıç konumu. String boyundan ufak tamsayı.
  • konum2 : Bitiş konumu. String boyundan ufak tamsayı.
  • konum1 sıfırdan küçükse '0'a eşitlenir.
  • konum2 string boyundan büyükse string boyuna eşitlenir.
  • konum1 ile konum2 eşitse boş string döner.
  • konum2 eklenmezse string sonuna kadar alınır.
  • konum1, konum2'den büyükse JavaScript konum2'den konum1'in 1 eksiği kadar olan bölümü döndürür.

Aşağıdaki örnek, yukarıdaki maddelerin durumlarını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "myNotlar";
	
	document.write( myString.substring(-2,3) + "<br/>");
	document.write( myString.substring(1,10) + "<br/>");
	document.write( myString.substring(5,5) + "<br/>");
	document.write( myString.substring(2) + "<br/>");
	document.write( myString.substring(3,-2) + "<br/>");		
</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |