myNotlar Logo

String.toLowerCase ve toUpperCase


 String.toLowerCase metodu, karakter dizisi içindeki tüm karakterleri ufak harfe çevirir. String.toUpperCase metodu ise karakter dizisi içindeki tüm karakterleri büyük harfe çevirir. Bu iki metoda da Türkçe karakterler dahildir.

Sözdizimi

toLowerCase( ) toUpperCase( )

Aşağıda örnek, toLowerCase ve toUpperCase metodlarının kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "Türkçe ğüşiöç ĞÜŞİÖÇ";
	
	document.write( myString.toLowerCase() + "<br/>");
	document.write( myString.toUpperCase() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç
 
myNotlar Hakkında
Telif Hakkı © 2007-2009 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz. Yayınlanamaz.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Sudoku | Oyunlar |