myNotlar Logo

String.toLowerCase ve toUpperCase


 String.toLowerCase metodu, karakter dizisi içindeki tüm karakterleri ufak harfe çevirir. String.toUpperCase metodu ise karakter dizisi içindeki tüm karakterleri büyük harfe çevirir. Bu iki metoda da Türkçe karakterler dahildir.

Sözdizimi

toLowerCase( ) toUpperCase( )

Aşağıda örnek, toLowerCase ve toUpperCase metodlarının kullanımını göstermektedir.

<script type="text/javascript">
	var myString = "Türkçe ğüşiöç ĞÜŞİÖÇ";
	
	document.write( myString.toLowerCase() + "<br/>");
	document.write( myString.toUpperCase() + "<br/>");	
</script>
Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |