myNotlar Logo

Aritmetik Operatörler


Aritmetik operatörler operandların değerlerini ya aynen ya da değişken olarak alarak tek bir sayısal değer geri döndürürler. Standart aritmetik operatörler toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*) ve bölmedir (/). Bu operatörler bölme (/) operatörü hariç çoğu programlama lisanında olduğu gibi işlem yaparlar. JavaScript'te bölme (/) operatörü, C, C++, C# ve Java programlama lisanlarından farklı olarak sonucu kayar noktalı (floating-point) verir. Örneğin:

/*
1 / 2  // JavaScript'te 0.5 olur.
1 / 2  // C, C++, C# ve Java'da 0 olur.
*/
function bolmeYap()
{
    alert( 1 / 2);
}

JavaScript'te bulunan diğer aritmetik operatörler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

OperatörAçıklamaÖrnekler
X = 3
Y = -4
%Kalan (Modulus veya Remainder) operatörü
İki operandın birbirlerine bölümünden kalanı tamsayı olarak verir.
6 % 4 = 2 olur.
++Ekleme (Increment) operatörü
Tek operanda 1 ekler. Eğer ön ek olarak (++X) kullanılırsa operandın değeri 1 eklendikten sonra geri döner. Son ek olarak (X++) kullanılırsa operandın değeri 1 eklenmeden önce geri döner.
Z = ++X (Z=4 olur.)
Z = X++ (Z=3 olur.)
--Eksiltme (Decrement) operatörü
Tek operandı 1 azaltır. Eğer ön ek olarak (--X) kullanılırsa operandın değeri 1 azaldıktan sonra geri döner. Son ek olarak (X--) kullanılırsa operandın değeri 1 azalmadan önce geri döner.
Z = --X (Z=2 olur.)
Z = X-- (Z=3 olur.)
-Eksi (Unary negation) operatörü
Tek operandın değerini/işaretini ters çevirir.
-X = -3 olur.
-Y = 4 olur.
<p><b>
sonuc = 
<input type="text" style="width:50px;" id="ornekBolunen"/> % 
<input type="text" style="width:50px;" id="ornekBolen"/>
</b></p>

<input type="button" value="Kalanı Göster" onClick="kalanGoster()"/>

<script type="text/javascript">

function kalanGoster()
{
	var Bolunen = document.getElementById('ornekBolunen').value;
	var Bolen = document.getElementById('ornekBolen').value;
	
	alert(Bolunen % Bolen);
}
</script>
Kalan Operatörü

sonuc = %


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |