myNotlar Logo

Atama Operatörleri


Atama operatörü, sağ tarafındaki operandın değerinin sol tarafındaki operanda aktarılmasını sağlar. Tek atama operatörü ( = ) eşittir işaretidir. Diğer atama operatörleri, çiftli operatörlerde iki değer arasındaki sayısal veya mantıksal işlemlerin sonucunun, gene bu iki değerden birine atanmasını ifade eden steno gösterimlerdir.

Atama operatörlerinin stenografik gösterimleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Stenografik İfadeAnlamı
A += B A = A + B
A -= B A = A - B
A *= B A = A * B
A /= B A = A / B
A %= B A = A % B
A <<= B A = A << B
A >>= B A = A >> B
A >>>= B A = A >>> B
A &= B A = A & B
A ^= B A = A ^ B
A |= B A = A | B

* Operatörlerin işlevleri kendi bölümlerinde anlatılmaktadır.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |