myNotlar Logo
|

Operatörler

|

JavaScript operatör tipleri aşağıdaki operatör sınıfları ile ifade edilir. Temel olarak JavaScript dahilinde, iki işlenecek değere ihtiyaç duyan ikili (binary) ve bir işlenecek değere ihtiyaç duyan tekli (unary) olmak üzere iki türlü operatör bulunur. Bu operatörler haricinde bir tane de üçlü (ternary) özel Koşul (Soru İşareti) operatörü bulunur. Bu operatör üç tane işlenecek değere (operand) ihtiyaç duyar.

 • Operatörler

  Operatörler, sayısal veya mantıksal bir veya birden fazla işlenecek değer (operand) arasında atama, karşılaştırma ve hesaplama gibi işlemlerin yapılmasını sağlar. Operatörlerin tamamı, ya bir sonuç döndürür ya da kullanıldığı operandı etkiler. JavaS

 • Aritmetik Operatörler

  Aritmetik operatörler operandların değerlerini ya aynen ya da değişken olarak alarak tek bir sayısal değer geri döndürürler. Standart aritmetik operatörler toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*) ve bölmedir (/). Bu operatörler bölme (/) operatörü hari

 • Atama Operatörleri

  Atama operatörü, sağ tarafındaki operandın değerinin sol tarafındaki operanda aktarılmasını sağlar. Tek atama operatörü ( = ) eşittir işaretidir. Diğer atama operatörleri, çiftli operatörlerde iki değer arasındaki sayısal veya mantıksal işlemlerin s

 • Bit İşlem Operatörleri

  Bit İşlem operatörleri 0 ve 1 rakamlarından oluşan ikili sayı sistemini (Binary) kullanan sayılar ve değişkenler arasında işlem yapılmasını sağlarlar. Bit İşlem operatörleri işlemlerini ikili sayı sisteminde yaparak sonuçları JavaScript standart say

 • Karşılaştırma Operatörleri

  Bir karşılaştırma operatörü iki değerin birbirleri ile karşılaştırılarak mantıksal tabanlı olumlu veya olumsuz (true / false) sonuç alınmasını sağlar. Operandlar rakam veya karakter dizisi olabilir. String tipler Unicode değerleri baz alınarak stand

 • Koşul (Soru İşareti) Operatörü

  JavaScript dahilindeki tek 3 operandlı operatör olan Koşul Operatörü, if..else karşılaştırma deyimine benzer karşılaştırma yapılmasını sağlar. Başka bir deyişle, if..else deyiminin kısaltılmış, sonuç döndürebilen şeklidir. Koşul operatörü, C, C++, C

 • Mantıksal Operatörler

  Mantıksal operatörler, iki değer arasında karşılaştırma yapıp genelde olumlu veya olumsuz sonuç elde edilmesini sağlarlar. && veya || operatörlerinde Boolean değerler kullanıldığında true veya false (olumlu/olumsuz) değer döner. Bu kullanım sırasınd

 • String Operatörleri

  JavaScript dahilinde String tipine özgü sadece karakter dizilerini birleştirmek için kullanılan + String operatörü bulunmaktadır. Bu operatörün ayrıca (+=) şeklindeki stenografik şekli de kullanılabilmektedir.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |