myNotlar Logo

Karşılaştırma Operatörleri


Bir karşılaştırma operatörü iki değerin birbirleri ile karşılaştırılarak mantıksal tabanlı olumlu veya olumsuz (true / false) sonuç alınmasını sağlar. Operandlar rakam veya karakter dizisi olabilir. String tipler Unicode değerleri baz alınarak standart sözlük düzenine göre karşılaştırılırlar.

Aşağıdaki tablo karşılaştırma operatörlerini açıklamaları ile birlikte göstermektedir.

* Örnekler bölümündeki tüm sonuçlar olumlu/true döner.

OperatörAçıklamaÖrnekler

deger1 = 2
deger2 = 4
==Eşitlik (Equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit ise "true" geri döner. Eğer operandlar aynı türden değilse, JavaScript operandları karşılaştırma için uygun bir tipe dönüştürür.
2 == deger1
"2" == deger1
2 == '2'
!=Eşitsizlik (Not equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit değilse "true" geri döner. Eğer operandlar aynı türden değilse, JavaScript operandları karşılaştırma için uygun bir tipe dönüştürür.
deger1 != 4
deger2 != "2"
===Katı eşitlik (Strict equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit ve aynı türden ise "true" geri döner.
2 === deger1
deger2 === 4
!==Katı eşitsizlik (Strict not equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit değilse ve/veya aynı türden değilse "true" geri döner.
deger1 !== "2"
2 !== '2'
>Büyüktür (Greater than)
Soldaki operand sağdakinden büyükse "true" geri döner.
deger2 > deger1
>=Büyük veya eşittir(Greater than or equal)
Soldaki operand sağdakinden büyük veya eşitse "true" geri döner.
deger2 > deger1
deger1 >= 2
<Küçüktür (Less than)
Soldaki operand sağdakinden küçükse "true" geri döner.
deger1 < deger2
<=Küçük veya eşittir (Less than or equal)
Soldaki operand sağdakinden küçük veya eşitse "true" geri döner.
deger1 <= deger2
deger1 <= 3

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |