myNotlar Logo

Mantıksal Operatörler


Mantıksal operatörler, iki değer arasında karşılaştırma yapıp genelde olumlu veya olumsuz sonuç elde edilmesini sağlarlar. && veya || operatörlerinde Boolean değerler kullanıldığında true veya false (olumlu/olumsuz) değer döner. Bu kullanım sırasında her iki operatörde kesinlikle yeni değer oluşturup döndürmez. İlgili operatör, aldığı değerlerden birini geri döndürür. Bu yüzden, Boolean olmayan değerler kullanıldığında dönen sonuçta Boolean olmayacaktır.

Mantıksal operatörler, dönüş değeri açıklamaları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

OperatörAçıklama
&&Mantıksal VE (Logical AND) Operatörü
Eğer solundaki operand false değerine çevrilebilirse bu operand döner. Diğer türlü sağındaki operand döner. Boolean değerler kullanıldığında her iki operandın değeri true ise true döner. Diğer türlü false geri döner.
||Mantıksal VEYA (Logical OR) Operatörü
Eğer solundaki operand true değerine çevrilebilirse bu operand döner. Diğer türlü sağındaki operand döner. Boolean değerler kullanıldığında iki operandın herhangi birinin değeri true ise true döner. İkisinin false olması durumunda false döner.
!Mantıksal DEĞİL (Logical NOT) Operatörü
Tek operand ile kullanılır. Operandın değeri true ise false, false ise true döner.

Aşağıda, VE, VEYA ve DEĞİL operatörlerinin kullanım örnekleri gösterilmektedir. Bu örneklerin test butonları operatör ifadesinin aşağıdaki gibi alert metoduna parametre olarak aktarılmasıyla elde edilmiştir.

alert( true && true );

Mantıksal VE ( && ) operatörü kullanım örnekleri:

 true && true =true
 true && false =false
false && true =false
false && false =false
   12 && 14 =14
   14 && 12 =12
 true && 14 =14
false && 14 =false

Mantıksal VEYA ( || ) operatörü kullanım örnekleri:

 true || true =true
 true || false =true
false || true =true
false || false =false
   12 || 14 =12
   14 || 12 =14
 true || 14 =true
false || 14 =14

Mantıksal DEĞİL ( ! ) operatörü kullanım örnekleri:

!true =false
!false =true
!"myNotlar" =false

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |