myNotlar Logo

Operatörler


Operatörler, sayısal veya mantıksal bir veya birden fazla işlenecek değer (operand) arasında atama, karşılaştırma ve hesaplama gibi işlemlerin yapılmasını sağlar. Operatörlerin tamamı, ya bir sonuç döndürür ya da kullanıldığı operandı etkiler.

JavaScript operatör tipleri aşağıdaki operatör sınıfları ile ifade edilir. Temel olarak JavaScript dahilinde, iki işlenecek değere ihtiyaç duyan ikili (binary) ve bir işlenecek değere ihtiyaç duyan tekli (unary) olmak üzere iki türlü operatör bulunur. Bu operatörler haricinde bir tane de üçlü (ternary) özel Koşul (Soru İşareti) operatörü bulunur. Bu operatör üç tane işlenecek değere (operand) ihtiyaç duyar.

JavaScript Operatör Sınıfları

  1. Atama Operatörleri (Assignment Operators)
  2. Karşılaştırma Operatörleri (Comparison Operators)
  3. Aritmetik Operatörler (Arithmetic Operators)
  4. Bit İşlem Operatörleri (Bitwise Operators)
  5. Mantıksal Operatörler (Logical Operators)
  6. String Operatörleri (String Operators)
  7. Koşul Operatörü (?:) (Conditional Operator)

Çiftli Operatörün kullanımı

Çiftli operatör, kendinden önce ve sonra eklenen iki tane işlenecek değere (operand) ihtiyaç duyar.

değer operatör değer

Örneğin: 4 + 3 veya 2 * 5

Tekli Operatörün kullanımı

Tekli operatör, kendinden önce veya sonra eklenebilen bir tane işlenecek değere (operand) ihtiyaç duyar.

değer operatör

// veya

operatör değer

Örneğin: degisken++ veya ++degisken


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |