myNotlar Logo

String Operatörleri


JavaScript dahilinde String tipine özgü sadece karakter dizilerini birleştirmek için kullanılan + String operatörü bulunmaktadır. Bu operatörün ayrıca (+=) şeklindeki stenografik şekli de kullanılabilmektedir.

+ operatörü evrensel bir operatör olduğu için doğal olarak farklı değer tipleri ile birlikte kullanılabilir. Bunun yanında JavaScript'in dinamik tip değişim özelliği de unutulmamalıdır. Javascript kullanılan değişkenleri ihtiyaca göre farklı değer tiplerine dönüştürebilir. Örneğin "21" string'i, 2 rakamı ile toplanmak istendiğinde sonuç "212" string'i olarak döner.

+ String operatörünün kullanım örneği
"my" + "Notlar" = "myNotlar"
+= String operatörünün kullanım örneği
kelime = "my"
kelime += "Notlar"
// kelime "myNotlar" olur.
Test Edin
+

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |