myNotlar Logo

Array.every() Betiği


Internet Explorer Firefox Opera

Bu betik, JavaScript 1.6 sürümünde tanımlanan Array.every() fonksiyonunun tüm tarayıcılarda çalışmasını sağlar.

Sözdizimi

boolSonuc = Array.every(kontFonk [, thisElem])
kontFonkDizi elemanlarının tek tek parametre olarak aktarılarak, kontrol edecek fonksiyonu belirler
thisElemKontrol fonksiyonu içinde this olarak kullanılacak nesneyi veya elementi belirler.

Dönüş Değeri

boolSonucDizi içindeki tüm elemanlar kontrol fonksiyonundan geçerse true, herhangi biri uymazsa false döner.

Kullanım Örneği

Aşağıdaki örnek, Array.every() fonksiyonu kullanılarak iki farklı dizi içindeki sayıların 100'den küçük olup-olmadığının kontrol edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="myn_Array_every.js"></script>

<script type="text/javascript">

function every_Fonk(eleman, sira) {
  if(eleman < 100)
    return true;
  else
    return false;
}
function everyTest() {
  var dizi1 = [30, 40, 50, 60, 70];
  var dizi2 = [30, 40, 110, 60, 70];
  
  if( dizi1.every(every_Fonk) )
    alert("Dizi-1 içindeki tüm değerler 100'den küçük");
  else
    alert("Dizi-1, 100'den büyük değerler içeriyor.");
  
  if( dizi2.every(every_Fonk) )
    alert("Dizi-2 içindeki tüm değerler 100'den küçük");
  else
    alert("Dizi-2, 100'den büyük değerler içeriyor.");
  
}
	
</script>

<input type="button" value="Dizi Elemanları 100'den Küçük mü?" onclick="everyTest()" />
Test Edin

myn_Array_every.js

/**
  "Array.every()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2009, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

if(!Array.prototype.every) {
  Array.prototype.every = function(fonk, thisElem) {
    for(var i = 0, ii = this.length; i < ii;i++) {
      if(!fonk.call(thisElem, this[i], i, this))
        return false;
    }
    return true;
  }
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |