myNotlar Logo

Array.filter() Betiği


Internet Explorer Firefox Opera

Bu betik, JavaScript 1.6 sürümünde tanımlanan Array.filter() fonksiyonunun tüm tarayıcılarda çalışmasını sağlar.

Sözdizimi

filtreli = Array.filter(filtreFonk [, thisElem])
filtreFonkDizi elemanlarının tek tek parametre olarak aktarılarak, kontrol edip true veya false değer döndürecek fonksiyonu belirler
thisElemFiltre fonksiyonu içinde this olarak kullanılacak nesneyi veya elementi belirler.

Dönüş Değeri

filtreliFiltrelenmiş Array döner.

Kullanım Örneği

Aşağıdaki örnek, Array.filter() fonksiyonu kullanılarak dizi içindeki sayıların hem 2'ye hem de 3'e tam bölünenlerin filtrelenmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="myn_Array_filter.js"></script>

<script type="text/javascript">

function filter_Fonk(eleman, sira, arrayRef) {
  if(eleman % 2 == 0 && eleman % 3 == 0)
    return true;
  else
    return false;
}
function filterTest() {
  var dizi = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14];
  
  var filtreli = dizi.filter(filter_Fonk);
  
  alert("Dizide 2 ve 3'e tam bölünebilen rakamlar : \n\n" + filtreli.join(", "));
}
	
</script>

<input type="button" value="2 ve 3'e Tam Bölünenleri Göster" onclick="filterTest()" />
Test Edin

myn_Array_filter.js

/**
  "Array.filter()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2009, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

if(!Array.prototype.filter) {
  Array.prototype.filter=function(fonk, thisElem){
    var filtreli = [];
    for(var i = 0, ii = this.length; i < ii;i++) {
      if(fonk.call(thisElem, this[i], i, this))
        filtreli.add(el);
    }
    return filtreli;
  }
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |