myNotlar Logo

Array.forEach() Betiği


Internet Explorer Firefox Opera

Bu betik, JavaScript 1.6 sürümünde tanımlanan Array.forEach() fonksiyonunun tüm tarayıcılarda çalışmasını sağlar.

Sözdizimi

Array.forEach(fonk [, thisElem])
fonkDizi elemanlarının tek tek parametre olarak aktarılacağı fonksiyonu belirler
thisElemFonksiyon içinde this olarak kullanılacak nesneyi veya elementi belirler.

Kullanım Örneği

Aşağıdaki örnek, Array.forEach() fonksiyonu kullanılarak, bir paragrafın (P) çocuk elementlerini içeren bir dizi içindeki B elementlerinin arka plan renginin kırmızı yapılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="myn_Array_foreach.js"></script>

<script type="text/javascript">

function forEachTestFonk(eleman, sira, arrayRef) {
  // Düğüm, bir element düğümüyse ve düğüm adı 'B' ise..
  if(eleman.nodeType == 1 && eleman.nodeName == 'B')
    eleman.style.backgroundColor = "red";
}
function forEachTest() {
  var elems = document.getElementById("forEachCerc").childNodes;
  var dizi = [];
  
  for(var i = 0;i < elems.length;i++) {    
    dizi.push(elems[i]);
  }
  
  dizi.forEach(forEachTestFonk);
}
	
</script>

<p id="forEachCerc">Bu paragraf, <em>italik</em>, <b>Kalın</b> ve 
<span>span</span> içinde <strong>elemanlar</strong> içeren <b>örnek</b> bir paragraftır.</p>

<input type="button" value="Kırmızı Yap" onclick="forEachTest()" />
Test Edin

Bu paragraf, italik, Kalın ve span içinde elemanlar içeren örnek bir paragraftır.

myn_Array_foreach.js

/**
  "Array.forEach()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2009, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

if(!Array.prototype.forEach) {
  Array.prototype.forEach = function(fonk, thisElem) {
    for(var i = 0, ii = this.length; i < ii;i++) {
      fonk.call(thisElem, this[i], i, this)
    }
  }
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |