myNotlar Logo

Array.indexOf() Betiği


Internet Explorer Firefox Opera

Bu betik, JavaScript 1.6 sürümünde tanımlanan Array.indexOf() fonksiyonunun tüm tarayıcılarda çalışmasını sağlar.

Sözdizimi

konum = Array.indexOf(eleman [, baslaKonum])
elemanDizi içinde aranacak elemanı belirler.
baslaKonumAramaya başlanacak konumu belirler. Belirtilmezse dizinin başından itibaren arama yapılır.

Dönüş Değeri

konumElemanın dizi içindeki konumu döner. Bulunamazsa -1 döner.

Kullanım Örneği

Aşağıdaki örnek, Array.indexOf() fonksiyonu kullanılarak 0-6 arası rakam isimlerini içeren bir dizi içindeki 'Sıfır' ve 'Beş' değerlerinin konumlarının öğrenilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="myn_Array_indexOf.js"></script>

<script type="text/javascript">

var dizi = ['Sıfır', 'Bir', 'İki', 'Üç', 'Dört', 'Beş', 'Altı']

document.write( "'Sıfır' kelimesinin dizideki konumu : " + dizi.indexOf('Sıfır') );
document.write( "<br/>" );
document.write( "'Beş' kelimesinin dizideki konumu : " + dizi.indexOf('Beş') );
	
</script>
Test Edin

myn_Array_indexOf.js

/**
  "Array.indexOf()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2009, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

if(!Array.prototype.indexOf) {
  Array.prototype.indexOf = function(eleman, baslaKonum) {
    var i = baslaKonum?baslaKonum:0;
    for(var i = 0, ii = this.length; i < ii;i++) {
      if(this[i] === eleman) return i;
    }
    return -1;
  }
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |