myNotlar Logo

Array.lastIndexOf() Betiği


Internet Explorer Firefox Opera

Bu betik, JavaScript 1.6 sürümünde tanımlanan Array.lastIndexOf() fonksiyonunun tüm tarayıcılarda çalışmasını sağlar.

Sözdizimi

konum = Array.lastIndexOf(eleman [, baslaKonum])
elemanDizi içinde geriye doğru aranacak elemanı belirler.
baslaKonumSondan itibaren aramaya başlanacak konumu belirler. Belirtilmezse dizinin sonundan itibaren arama yapılır.

Dönüş Değeri

konumElemanın dizi içinde karşılaşıldığı en son konum döner. Bulunamazsa -1 döner.

Kullanım Örneği

Aşağıdaki örnek, Array.lastIndexOf() fonksiyonu kullanılarak 0-6 arası rakam isimlerini içeren bir dizi içinde 'Bir' değerinin karşılaşıldığı son konumun öğrenilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="myn_Array_lastindexof.js"></script>

<script type="text/javascript">

var dizi = ['Sıfır', 'Bir', 'İki', 'Üç', 'Dört', 'Beş', 'Bir', 'Altı']

document.write( "'Bir' kelimesinin dizideki en son konumu : " + dizi.lastIndexOf('Bir') );
	
</script>

Test Edin

myn_Array_lastindexof.js

/**
  "Array.lastIndexOf()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2009, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

if(!Array.prototype.lastIndexOf) {
  Array.prototype.lastIndexOf = function(eleman, bKonum) {
    var i = this.length-1;
    if(bKonum && bKonum <= i)
      i = bKonum
    for(;i >= 0;i--) {
      if(this[i] === eleman) return i;
    }
    return -1;
  }
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |