myNotlar Logo

Array.map() Betiği


Internet Explorer Firefox Opera

Bu betik, JavaScript 1.6 sürümünde tanımlanan Array.map() fonksiyonunun tüm tarayıcılarda çalışmasını sağlar.

Sözdizimi

yeni = Array.forEach(fonk [, thisElem])
fonkDizi elemanlarının her biri üzerinde işlem yaparak yeni değerlerini döndürecek olan fonksiyonu belirler.
thisElemİşlem fonksiyonu içinde this olarak kullanılacak nesneyi veya elementi belirler.

Dönüş Değeri

yeniGüncellenmiş değerleri içeren yeni Array döner.

Kullanım Örneği

Aşağıdaki örnek, Array.map() fonksiyonu kullanılarak, bir dizi içindeki tüm rakamlara '2' eklenerek yeni bir Array oluşturulmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="myn_Array_map.js"></script>

<script type="text/javascript">

function mapFonk(eleman, sira, arrayRef) {
  var yeniDeger = eleman + 2;
  return yeniDeger;
}
function mapTest() {
  var dizi = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
  
  var yeniDizi = dizi.map(mapFonk);
  
  alert("Dizinin ilk hali : " + dizi.join(", ") + "\n" +
    "Dizinin sonraki hali : " + yeniDizi.join(", ") );
}
	
</script>

<input type="button" value="Tüm değerlere '2' ekle" onclick="mapTest()" />
Test Edin

myn_Array_map.js

/**
  "Array.map()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2009, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

if(!Array.prototype.map) {
  Array.prototype.map = function(fonk, thisElem) {
    var sonuc = [];
    for(var i = 0, ii = this.length; i < ii;i++) {
      sonuc[i] = fonk.call(thisElem, this[i], i, this);
    }
    return sonuc;
  }
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |