myNotlar Logo

myn.arr.clear()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.arr.clear() fonksiyonu, belirtilen Array dizisinin tüm içeriğinin temizlenmesini sağlar.

Sözdizimi

silinenler = myn.arr.clear(array)
arrayİçeriği temizlenecek Array nesnesini belirler.

Dönüş Değeri

silinenlerSilinen tüm içerik döner.

Aşağıdaki örnek, myn.arr.clear() fonksiyonu kullanılarak bir Array dizisinin içeriğinin silinerek alınmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_arr_clear.js"></script>

<input type="button" value="Örnek Diziyi Temizle" onclick="arrClear()" />
<div id="bilgiKutu"></div>

<script type="text/javascript">

var arr = ["JavaScript", "HTML DOM", "C#", "ASP.NET", "Java"];

function bilgiEkle(yazi) {
  var eklenecek = document.createTextNode(yazi);
  var satirSonu = document.createElement("br");
  myn.getElem("bilgiKutu").appendChild(eklenecek);
  myn.getElem("bilgiKutu").appendChild(satirSonu);
}
function arrClear() {
  bilgiEkle("Orijinal Dizi : " + arr.join(" + "));

  var silinenler = myn.arr.clear(arr);

  bilgiEkle("Silinenler : " + silinenler.join(" + "));
  bilgiEkle("Dizinin Son Boyu : " + arr.length);
}	
</script>
Test Edin

mynotlar_arr_clear.js

/*
  "myn.arr.clear()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.arr=myn.arr||{};
myn.arr.clear = function(a) {
  return a.splice(0, a.length);
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |