myNotlar Logo

myn.arr.clone()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.arr.clone() fonksiyonu, bir Array dizisinin tüm içeriğinin kopyalanmasını sağlar.

Sözdizimi

yeniArr = myn.arr.clone(array)
arrayKopyalanacak Array dizisi

Dönüş Değeri

yeniArrKopyalanan yeni dizi döner.

Aşağıdaki örnek, bir Array dizisinin myn.arr.clone() fonksiyonu ile kopyalanmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_arr_clone.js"></script>

Dizi Değerleri : <input type="text" id="arrGiris" />
<br/>
<input type="button" value="Diziyi Kopyala" onclick="arrClone()" />

<script type="text/javascript">

myn.getElem("arrGiris").value = "Ankara,İstanbul,İzmir,Van";

function arrClone() {
  var arr = myn.getElem("arrGiris").value.split(",");
  var klon = myn.arr.clone(arr);
  alert( "Okunan Dizi : " + arr.join(" + ") );
  alert( "Kopyalanan Dizi : " + klon.join(" + ") );
}	
</script>
Test Edin
Dizi Değerleri :

mynotlar_arr_clone.js

/*
  "myn.arr.clone()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.arr=myn.arr||{};
myn.arr.clone = function(a) {
  return a.slice(0);
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |