myNotlar Logo

myn.arr.insert()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.arr.insert() fonksiyonu, Array dizisinin belirtilen konumuna bir eleman eklenmesini sağlar.

Sözdizimi

myn.arr.insert(array, konum, eleman)
arrayİçine ekleme yapılacak Array dizisini belirler.
konumDizide ekleme yapılacak konumu belirler.
elemanEklenecek elemanı belirler.

Aşağıdaki örnek, myn.arr.insert() fonksiyonu ile bir dizinin 1. konumuna tek bir eleman eklenmesi göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_arr_insert.js"></script>

Dizi Değerleri : <input type="text" id="arrGiris" style="width:300px; />
<br/>
Eklenecek Değer : <input type="text" id="elemGiris" value="Karşıyaka" />
<br/>
<input type="button" value="Eleman Ekle" onclick="arrEkle()" />

<script type="text/javascript">

myn.getElem("arrGiris").value = ["Göztepe", "Bornova", "Balçova"];

function arrEkle() {
	var arr = myn.getElem("arrGiris").value.split(",");
	
	var eklenecek = myn.getElem("elemGiris").value;
	
	myn.arr.insert(arr, 1, eklenecek);
	
	alert("Dizinin Son Hali : " + arr.join(" + ") );
	myn.getElem("arrGiris").value = arr;
}	
</script>
Test Edin
Dizi Değerleri :
Eklenecek Değer :

mynotlar_arr_insert.js

/*
    "myn.arr.insert()" Fonksiyon Betiği v1.0

    Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
    http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.arr=myn.arr||{};
myn.arr.insert = function(m, y, n) {
    return m.splice(y, 0, n);
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |