myNotlar Logo

myn.arr.removeAt()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.arr.removeAt() fonksiyonu, Array dizisinin belirtilen konumundaki bir elemanın silinmesini sağlar.

Sözdizimi

silinen = myn.arr.removeAt(array, konum)
arrayEleman silinecek Array dizisini belirler.
konumSilinecek elemanın konumu belirler.

Dönüş Değeri

silinenSilinen eleman geri döner. Hiç eleman silinmezse boş değer döner.

Aşağıdaki örnek, myn.arr.removeAt() fonksiyonu ile bir dizinin ilk elemanının silinmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_arr_removeAt.js"></script>

Dizi Değerleri : <input type="text" id="arrGiris" style="width:300px;" />
<br/>
<input type="button" value="0. Konumdaki Elemanı Sil" onclick="arrSil()" />

<script type="text/javascript">

myn.getElem("arrGiris").value = 
  ["Kızılay", "Mamak", "Çankaya", "Y. Ayrancı", "Dikmen"];

function arrSil() {
  var arr = myn.getElem("arrGiris").value.split(",");

  var silinen = myn.arr.removeAt(arr, 0);

  alert("Silinen Eleman : " + silinen);  
  alert("Dizinin Son Hali : " + arr.join(" + ") );  
  myn.getElem("arrGiris").value = arr;
}
	
</script>
Test Edin
Dizi Değerleri :

mynotlar_arr_removeAt.js

/*
  "myn.arr.removeAt()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.arr=myn.arr||{};
mmyn.arr.removeAt = function(m, y) {
  return m.splice(y, 1);
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |