myNotlar Logo

myn.arr.removeRange()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.arr.removeRange() fonksiyonu, bir Array dizisi içinde belirtilen konumdan belli miktarda eleman silinmesini sağlar.

Sözdizimi

silinenler = myn.arr.removeRange(array, konum, miktar)
arrayEleman silinecek Array dizisini belirler.
konumSilinecek elemanların başlangıç konumu belirler.
miktarSilinecek eleman sayısını belirler.

Dönüş Değeri

silinenlerSilinen elemanar döner. Hiç eleman silinmezse boş değer döner.

Aşağıdaki örnek, myn.arr.removeRange() fonksiyonu ile bir dizinin 1. konumundan, 2 eleman silinmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_arr_removeRange.js"></script>

<script type="text/javascript">

  var arr = ["BJK", "GS", "FB", "TS", "Hacettepe"];

  document.write("Dizi Elemanları : " + arr.join(" + ") + "<br/>")

  var silinenler = myn.arr.removeRange(arr, 1, 2);

  document.write("Silinen Elemanlar : " + silinenler.join(" + ") + "<br/>")
	
  document.write("Dizinin Son Hali : " + arr.join(" + ") + "<br/>")
	
</script>
Canlı Sonuç

mynotlar_arr_removeRange.js (Sıkıştırılmış)

/*
  "myn.arr.removeRange()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.arr=myn.arr||{};
myn.arr.removeRange = function(m, y, n) {
  return m.splice(y, n);
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |