myNotlar Logo

Array.reduce() Betiği


Internet Explorer Firefox Opera

Bu betik, Gecko DOM API 1.9 (JavaScript 1.8) sürümünde tanımlanan Array.reduce() fonksiyonunun tüm tarayıcılarda çalışmasını sağlar. Ayrıca bu betiği, farklı Javascript kütüphanelerinde ufak farklar ile aggregate ismi ile görebilirsiniz.

Sözdizimi

toplamDeger = Array.reduce(fonk [, ilkDeger])
fonkDizi elemanlarının parametre olarak aktarılarak, toplama yapacak fonksiyon.
ilkDegerToplamaya eklenecek herhangi bir tipteki ilk değeri belirler. Belirtilmezse '0' değeri baz alınır.

Dönüş Değeri

toplamDegerToplama fonksiyonu aracılığıyla toplanan değerlerin toplamı herhangi bir tipte döner.

Kullanım Örneği

Aşağıdaki örnek, Array.reduce() fonksiyonu kullanılarak String içeren bir dizi içindeki tüm String boylarının toplanmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="myn_Array_reduce.js"></script>

<script type="text/javascript">

function fonk_StrTopla(ilkDeger, eleman, sira, arrayRef) {

  var topBoyu = ilkDeger + eleman.length;
  return topBoyu;
}
function reduce_Test() {

  var dizi = ["Ankara", "İstanbul", "İzmir"];
  var topStrBoy = dizi.reduce(fonk_StrTopla, 0);
  alert(dizi.join(", ") + " kelimeleri, toplam '" + topStrBoy + "' karakter.");
}
	
</script>

<input type="button" value="Toplam String Boyu" onclick="reduce_Test()" />
Test Edin

myn_Array_reduce.js

/**
  "Array.reduce()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2009, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

if(!Array.prototype.reduce) {
  Array.prototype.reduce = function(fonk, ilk) {
    ilk = ilk || 0;
    for(var i = 0, ii = this.length; i < ii;i++)
      ilk = fonk.call(this, ilk, this[i], i, this);
    return ilk;
  }
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |