myNotlar Logo

Array.some() Betiği


Internet Explorer Firefox Opera

Bu betik, JavaScript 1.6 sürümünde tanımlanan Array.some() fonksiyonunun tüm tarayıcılarda çalışmasını sağlar.

Sözdizimi

boolSonuc = Array.some(kontFonk [, thisElem])
kontFonkDizi elemanlarının tek tek parametre olarak aktarılarak, kontrol edecek fonksiyonu belirler
thisElemKontrol fonksiyonu içinde this olarak kullanılacak nesneyi veya elementi belirler.

Dönüş Değeri

boolSonucDizi içindeki tek bir eleman dahi kontrol fonksiyonundan geçerse true, diğer türlü false döner.

Kullanım Örneği

Aşağıdaki örnek, Array.some() fonksiyonu kullanılarak şehir isimlerini içeren bir dizi içinde, 5 harften uzun şehir ismi olup-olmadığının kontrol edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="myn_Array_some.js"></script>

<script type="text/javascript">

function some_Fonk(eleman, sira, arrayRef) {
  if(eleman.length > 5)
    return true;
  else
    return false;
}
function someTest() {
  var dizi5Harf = ["Antep", "Adana", "Aksaray", "İzmir", "Hatay"]
  
  if( dizi5Harf.some(some_Fonk) )
    alert("Dizi, 5 harfden uzun şehir ismi içeriyor.");
  else
    alert("Dizideki tüm şehir isimleri 5 karakter veya daha küçük.");
  
}
	
</script>

<input type="button" value="Dizide 5 harfden uzun şehir ismi var mı?" onclick="someTest()" />
Test Edin

myn_Array_some.js

/**
  "Array.some()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2009, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

if(!Array.prototype.some) {
  Array.prototype.some = function(fonk, thisElem) {
    for(var i = 0, ii = this.length; i < ii;i++) {
      if(fonk.call(thisElem, this[i], i, this))
        return true;
    }
    return false;
  }
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |