myNotlar Logo
|

Temel DOM Betikleri

|
 • myn.addEvent()

  myn.addEvent() fonksiyonu, bir elemente olay dinleyici fonksiyon eklenmesini sağlar. Aynı zamanda eklenen bu fonksiyona event nesnesi aracılığıyla fare konumunu, farenin ve/veya klavyeden basılan tuşun verileri ile birlikte bir kaç standart özellik

 • myn.isNull()

  myn.isNull() fonksiyonu, parametre olarak aldığı değişkenin null olup-olmadığını kontrol ederek, null olması durumunda true döndürür. Herhangi bir değere sahipse false döndürür. Aşağıdaki örnek, birine mynotlar.com değeri atanmış, diğerine her hangi

 • myn.isUndef()

  myn.isUndef() fonksiyonu, parametre olarak aldığı değişkene değer atanıp-atanmadığını, yani undefined olup-olmadığını kontrol ederek, tanımsız olması durumunda true döndürür. Herhangi bir değere sahipse false döndürür. Aşağıdaki örnek, birine mynotl

 • myn.isUndefNull()

  myn.isUndefNull() fonksiyonu (is undefined/null), parametre olarak aldığı değişkenin null ve undefined olup-olmadığının kontrol edilmesini sağlar. Bu kontrol sonunda değişkenin null veya undefined olması durumunda true, diğer türlü false döner. Aşağ

 • myn.refEsit()

  myn.refEsit() fonksiyonu, iki nesnenin birbirleri ile referanslarının aynı olup-olmadığını kontrol ederek aynı olması durumunda true diğer türlü false döndürür.

 • myn.removeEvent()

  myn.removeEvent() fonksiyonu, myn.addEvent() fonksiyonu ile eklenen olay dinleyicisinin silinmesini sağlar. Aşağıdaki örnek, myn.addEvent() fonksiyonu ile olay dinleyici eklenmesini ve myn.removeEvent() fonksiyonu silinmesini göstermektedir.


  Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
  E-Posta : [email protected]

  | Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |