myNotlar Logo

myn.isNull()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.isNull() fonksiyonu, parametre olarak aldığı değişkenin null olup-olmadığını kontrol ederek, null olması durumunda true döndürür. Herhangi bir değere sahipse false döndürür.

Sözdizimi

sonuc = myn.isNull(degisken)
degiskenNesne, element veya herhangi bir değişken.

Dönüş Değeri

sonucDeğişken null ise true, diğer türlü false döner.

Aşağıdaki örnek, birine mynotlar.com değeri atanmış, diğerine her hangi bir değer atanmamış iki değişkenin ve hiç tanımlanmamış bir değişkenin myn.isNull() fonksiyonu ile kontrolünü ve sonuçlarını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_isNull.js"></script>

<input type="button" value="degisken Test" onclick="testDegisken()" />
<input type="button" value="degisken-2 Test" onclick="testDegisken2()" />
<input type="button" value="degisken-3 Test" onclick="testDegisken3()" />

<script type="text/javascript">

var degisken = "mynotlar.com"
var degisken2;	//--> degisken2 "null" değildir! "undefined" değerindedir!..
// var degisken3; 	//--> Dikkat: degisken3 hiç tanımlanmamıştır.

function testDegisken() {
  if( myn.isNull(degisken) )
    alert("'degisken' NULL!");
  else
    alert("'degisken' değeri : " + degisken);
}

function testDegisken2() {
  if( myn.isNull(degisken2) )
    alert("'degisken2' NULL!");
  else
    alert("'degisken2' değeri : " + degisken2);
}

function testDegisken3() {
  try{
    if( myn.isNull(degisken3) )
      alert("'degisken3' NULL!");
    else
      alert("'degisken3' değeri : " + degisken3);
  }catch(hata) {    
    alert("Hata Oluştu!\n" +
      "\nHata Tipi : " + hata.name + 
      "\nAçıklama : " + hata.message);
  }
}	
</script>
Test Edin

mynotlar_isNull.js

/*
  "myn.isNull()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn = window.myn = window.myn || {};
myn.isNull = function(o){return o === null};

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |