myNotlar Logo

myn.isUndef()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.isUndef() fonksiyonu, parametre olarak aldığı değişkene değer atanıp-atanmadığını, yani undefined olup-olmadığını kontrol ederek, tanımsız olması durumunda true döndürür. Herhangi bir değere sahipse false döndürür.

Sözdizimi

sonuc = myn.isUndef(degisken)
degiskenNesne, element veya herhangi bir değişken.

Dönüş Değeri

sonucDeğişken undefined ise true diğer türlü false döner.

Aşağıdaki örnek, birine mynotlar.com değeri atanmış, diğerine her hangi bir değer atanmamış iki değişkenin ve hiç tanımlanmamış bir değişkenin myn.isUndef() fonksiyonu ile kontrolünü ve sonuçlarını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_isUndef.js"></script>

<input type="button" value="degisken Test" onclick="testDegisken()" />
<input type="button" value="degisken-2 Test" onclick="testDegisken2()" />
<input type="button" value="degisken-3 Test" onclick="testDegisken3()" />

<script type="text/javascript">

var degisken = "mynotlar.com"
var degisken2;
// var degisken3; //--> Dikkat: degisken3 hiç tanımlanmamıştır.

function testDegisken() {
  if( myn.isUndef(degisken) )
    alert("'degisken' Tanımsız! (undefined)");
  else
    alert("'degisken' değeri : " + degisken);
}

function testDegisken2() {
  if( myn.isUndef(degisken2) )
    alert("'degisken2' Tanımsız! (undefined)");
  else
    alert("'degisken2' değeri : " + degisken2);
}

function testDegisken3() {
  try{
    if( myn.isUndef(degisken3) )
      alert("'degisken3' Tanımsız! (undefined)");
    else
      alert("'degisken3' değeri : " + degisken3);
  }catch(hata) {
    alert("Hata Oluştu!\n" +
        "\nHata Tipi : " + hata.name + 
        "\nAçıklama : " + hata.message);
  }
}	
</script>
Test Edin

mynotlar_isUndef.js

/*
  "myn.isUndef()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn = window.myn = window.myn || {};
myn.isUndef = function(o){return o === undefined || o === ""};

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |