myNotlar Logo

myn.isUndefNull()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.isUndefNull() fonksiyonu (is undefined/null), parametre olarak aldığı değişkenin null ve undefined olup-olmadığının kontrol edilmesini sağlar. Bu kontrol sonunda değişkenin null veya undefined olması durumunda true, diğer türlü false döner.

Sözdizimi

sonuc = myn.isUndefNull(degisken)
degiskennull veya undefined olup-olmadığı kontrol edilecek her hangi bir değişkeni belirler.

Dönüş Değeri

sonucDeğişkenin null veya undefined olması durumunda true, diğer türlü false döner.

Aşağıdaki örnek, myn.isUndefNull() fonksiyonu kullanılarak değişkenlerin alabileceği sadece dört farklı durumun kontrol edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_isUndefNull.js"></script>

<input type="button" value="degisken Test" 
    onclick="testUndefNull('degisken', degisken)" />
<input type="button" value="degisken-2 Test" 
    onclick="testUndefNull('degisken2', degisken2)" />
<input type="button" value="degisken-3 Test" 
    onclick="testUndefNull('degisken3', degisken3)" />
<input type="button" value="degisken-4 Test" 
    onclick="testUndefNull('degisken4', degisken4)" />

<script type="text/javascript">

var degisken = "mynotlar.com";
var degisken2 = "";
var degisken3 = 0;
var degisken4;

function testUndefNull(isim, tDegisken) {
  if( myn.isUndefNull(tDegisken) )
    alert("'" + isim + "' isimli değişken NULL veya Undefined");
  else
    alert("'" + isim + "' isimli değiskenin değeri : " + tDegisken);
}	
</script>
Test Edin

mynotlar_isUndefNull.js

/*
  "myn.isUndefNull()" Fonksiyonu Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn = window.myn = window.myn || {};
myn.isUndefNull = function(o){return(o===undefined||o==="")||o===null};

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |