myNotlar Logo

myn.refEsit()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.refEsit() fonksiyonu, iki nesnenin birbirleri ile referanslarının aynı olup-olmadığını kontrol ederek aynı olması durumunda true diğer türlü false döndürür.

Sözdizimi

sonuc = myn.refEsit(object1, object2)
object1Referansları kontrol edilecek ilk nesneyi belirler.
object2Referansları kontrol edilecek ikinci nesneyi belirler.

Dönüş Değeri

sonucNesne referansları birbirlerine eşitse true diğer türlü false döner.
<script type="text/javascript" src="mynotlar_refEsit.js"></script>

<input type="button" value="Nesneleri Karşılaştır" onclick="objectTest()" />

<script type="text/javascript">

var nesne1 = new Object();
var nesne2 = new Object();

nesne1.site = "mynotlar.com";
nesne2.site = "mynotlar.com";

function objectTest() {
  sonucGoster( myn.refEsit(nesne1, nesne2) );  // İlk Karşılaştırma
  
  nesne2 = nesne1;  // nesne2, nesne1'e eşitleniyor.
  
  sonucGoster( myn.refEsit(nesne1, nesne2) );  // İkinci Karşılaştırma
}
function sonucGoster(sonuc) {
  if(sonuc)
    alert("Nesne referansları birbirine eşit!");
  else
    alert("Nesne referansları birbirine eşit değil!");
}	
</script>
Test Edin

mynotlar_refEsit.js

/*
  "myn.refEsit()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn = window.myn = window.myn || function(){};
myn.refEsit = function(o1, o2){return o1 === o2};

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |