myNotlar Logo

myn.removeEvent()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.removeEvent() fonksiyonu, myn.addEvent() fonksiyonu ile eklenen olay dinleyicisinin silinmesini sağlar.

Sözdizimi

myn.removeEvent(elem, tip, fonk, yakala)
elemOlay dinleyicisinin silineceği elementi belirler.
tipBaşında "on" ön eki olmadan olay tipini belirler.Örn. "click"
fonkOlay dinleyici fonksiyonu veya ismini belirler.
yakalaOlayın aşağıya doğrumu yoksa yukarıya doğrumu yakalanacağını belirler. true ise aşağı doğru, false ise yukarı doğru yakalanır. Daha fazla bilgi için addEventListener metoduna ve Olay Akış Şemasına bakınız.

myn.removeEvent() fonksiyonunun dönüş değeri bulunmamakla birlikte sadece Internet Explorer tarayıcısında işlem başarılı olursa true, diğer türlü false döner. Diğer tarayıcılarda undefined döner.

Aşağıdaki örnek, myn.addEvent() fonksiyonu ile olay dinleyici eklenmesini ve myn.removeEvent() fonksiyonu silinmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_addEvent.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_removeEvent.js"></script>

<style type="text/css">
#ornekKutu {
  width:100px; 
  height:100px; 
  background-color:#2277DD;
  color:white;
  text-align:center;
}
</style>
<input type="button" value="Olay Ekle (addEvent)" onClick="olayEkle()"/>
<input type="button" value="Olay Sil (removeEvent)" onClick="olaySil()"/>
<br/><br/>
<div id="ornekKutu">Tıkla Bana!</div>

<script type="text/javascript">

var ornekDiv = document.getElementById("ornekKutu");
function olayEkle()
{  
  myn.addEvent(ornekDiv, "mousedown", olayKontrol, true);
}
function olaySil()
{
  myn.removeEvent(ornekDiv, "mousedown", olayKontrol, true);
}
function olayKontrol(olay)
{
  alert("olay.target.id : " + olay.target.id +
  "\n-----------------------------------" +
  "\nolay.fare.tusSol : " + olay.fare.tusSol + 
  "\nolay.fare.tusSag : " + olay.fare.tusSag + 
  "\n-----------------------------------" + 
  "\nolay.fare.soldanX : " + olay.fare.soldanX + 
  "\nolay.fare.usttenY : " + olay.fare.usttenY);
}	
</script>
Test Edin


Tıkla Bana!

mynotlar_removeEvent.js

/*
  "myn.removeEvent()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn = window.myn = window.myn || {};
myn.removeEvent = function(m, y, n, x) {
  if(document.detachEvent)
    m.detachEvent("on"+y, m[y+n]);
  else if(document.removeEventListener)
    m.removeEventListener(y, m[y+n], !!x);
  m["myn_"+y+n] = null;
  m[y+n] = null;
}

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |