myNotlar Logo

myn.getElem()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.getElem() fonksiyonu, doküman üzerinde belirtilen ID özniteliğine uyan ilk elementi/nesneyi döndürür. getElementById metodunun farklı tarayıcılarda çalışan az gelişmiş bir hali olan myn.getElem() fonksiyonu, bir bakıma tarayıcıların eski sürümlerine dönük olarak elementlere erişimi sağlar/kolaylaştırır. Geliştirmeye çok açık olan bu basit fonksiyon isteğe göre yazılabilecek bir seçici'nin (selector) en temel hali olarak görülebilir.

Sözdizimi

element = myn.getElem(kimlik)
kimlikReferansı alınacak elementin ID özniteliği.

Dönüş Değeri

elementDoküman üzerindeki kimlik ile belirtilen ID özniteliğine uyan ilk element döner. Eğer element bulunamazsa null döner.

Aşağıdaki örnek, myn.getElem() fonksiyonunun kullanımını göstermektedir.

<style type="text/css">
#ornekKutu1, #ornekKutu2 {
  width: 100px; 
  height: 100px;
}
#ornekKutu1 {
  background-color:#8888FF;
  float:left;
}
#ornekKutu2 {
  background-color:#88FF88;
}
</style>

<input type="button" value="Kutu-1 İçeriğini Göster" onClick="goster('ornekKutu1')" />
<input type="button" value="Kutu-2 İçeriğini Göster" onClick="goster('ornekKutu2')" />
<br/>
<br/>
<div id="ornekKutu1">KUTU-1</div>
<div id="ornekKutu2">KUTU-2</div>

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>

<script type="text/javascript">
function goster(kimlik)
{
  alert( myn.getElem(kimlik).innerHTML );
}	
</script>
Test Edin


KUTU-1
KUTU-2

mynotlar_getElem.js

/*
  "myn.getElem()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

(window.myn = myn = window.myn || {}).getElem = function(k) {  
  var d = document;
  return d.getElementById ? d.getElementById(k) :
    (d.all ? d.all[k] : (d.layers ? d.layers[k] : null));
}

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar |