myNotlar Logo

myn.getParentByTag()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.getParentByTag() fonksiyonu, belirtilen elementin etiket adına göre (tag name) ana elementinin alınmasını sağlar.

Sözdizimi

anaElem = myn.getParentByTag(element, etiket)
elementAna elementi alınacak elementi belirler.
etiketAranacak ana elementin etiket adını belirler.

Dönüş Değeri

anaElemBelirtilen etiket adına sahip ilk ana element döner. Bulunamazsa document nesnesi döner.

Aranan ana element bulunsa da/bulunamasa da bir nesne dönüşü olacaktır. Fakat, document nesnesinin tagName özelliği olmadığı için undefined değeri döner. Bu yüzden alternatif olarak dönüş değeri, nodeName veya nodeType özellikleri ile kontrol edilebilir.

Aşağıdaki örnek, bir table hücresinin (td) içine yerleştirilmiş içiçe iki div elementinden, içtekinin table, td ve div isimli ana elementlerinin ve doküman üzerinde olmayan bir ana elementinin myn.getParentByTag() metodu ile alınmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getParentByTag.js"></script>

<style type="text/css">
#ornekTablo td,
#ornekDiv {
  height:100px; 
  width:100px;   
}
#ornekDiv {
  background-color:#99DD99;
}
</style>
<input type="button" value="'TABLE' Ana Elementini Göster" onClick="tableGoster()"/>
<input type="button" value="'Td' Ana Elementini Göster" onClick="tdGoster()"/>
<input type="button" value="'Div' Ana Elementini Göster" onClick="divGoster()"/>
<input type="button" value="'Olmayan' Ana Elementi Göster" onClick="yanlisGoster()"/>

<table id="ornekTablo" border="1">
 <tr><td> </td><td> </td></tr>
 <tr><td> </td>
  <td>
    <div style="background-color:#9999DD; padding:10px;">    
      <div id="ornekDiv">myNotlar      
      </div>
    </div>  
  </td>
 </tr>
</table>

<script type="text/javascript">

var elem = document.getElementById("ornekDiv");

function tableGoster() {  
  var sonuc = myn.getParentByTag(elem, "TABLE");
  alert(sonuc.nodeName);
}
function tdGoster() {
  var sonuc = myn.getParentByTag(elem, "td");
  alert(sonuc.nodeName);
}
function divGoster() {
  var sonuc = myn.getParentByTag(elem, "div");
  alert(sonuc.nodeName);
}
function yanlisGoster() {
  var sonuc = myn.getParentByTag(elem, "olmayan");
  alert(sonuc.nodeName);
}	
</script>
Test Edin
  
 
myNotlar

mynotlar_getParentByTag.js

/*
  "myn.getParentByTag()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

(window.myn = myn = window.myn || {}).getParentByTag = 
function(m, y) {  
  var a = m.parentNode;
  var aa = y.toLowerCase();  
  while(a && (a.tagName.toLowerCase() != aa)) {
    a = a.parentNode || a.parentElement;
    if(a.nodeType == 9) return document;
    if(a.nodeType != 1) return null;
  } return a;
}

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |