myNotlar Logo

myn.setElemPos()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.setElemPos() fonksiyonu, belirtilen elementin soldan (Left) ve üstten (Top) uzaklıklarının ayarlayarak sayfada konumlandırılmasını sağlar.

Sözdizimi

sonuc = myn.setElemPos(elem, sol, ust)
elemKonumu belirlenecek elementin referansı.
solElementin soldan uzaklığını belirler.
ustElementin üstten uzaklığını belirler.

Dönüş Değeri

sonucKonumlandırma gerçekleşirse true, element bulunmazsa veya style alt nesnesi yoksa (desteklemiyorsa) false döner.
<script type="text/javascript" src="mynotlar_setElemPos.js"></script>

Soldan : <input type="text" value="500" id="solGiris"/>
<br/>
Üstten : <input type="text" value="600" id="ustGiris"/>
<br/>
<input type="button" value="Konumu Belirle" onClick="konumla()"/>
<br/>
<div id="ornekKutu" style="width:100px; height:100px; background-color:navy;"></div>

<script type="text/javascript">

function konumla() {
  sol = document.getElementById("solGiris").value;
  ust = document.getElementById("ustGiris").value;
  divKutu = document.getElementById("ornekKutu");

  myn.setElemPos(divKutu, sol, ust);
}	
</script>
Test Edin
Soldan :
Üstten :

mynotlar_setElemPos.js

/*
  "myn.setElemPos()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

(window.myn = myn = window.myn || {}).setElemPos = 
function(m, y, n) {
  if (m && m.style) {with(ms = m.style){
    ms.position = "absolute";
    ms.left = parseInt(y) + "px";
    ms.top = parseInt(n) + "px";
    }return true;
  }return false;
}

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |