myNotlar Logo

myn.setElemSize()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.setElemSize() fonksiyonu, belirtilen elementin genişlik (width) ve yüksekliğini (height) ayarlar.

Sözdizimi

sonuc = myn.setElemSize(elem, gen, yuk)
elemYeniden boyutlandırılacak elementin referansı.
genElementin genişliğini belirler
yukElementin yüksekliğini belirler

Dönüş Değeri

sonucBoyutlanlandırma gerçekleşirse true, element bulunmazsa veya style alt nesnesi yoksa (desteklemiyorsa) false döner.

Aşağıdaki örnek, myn.setElemSize() fonksiyonu ile bir div elementinin isteğe göre boyutlandırılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_setElemSize.js"></script>

Genişlik : <input type="text" value="300" id="genGiris"/>
<br/>
Yükseklik : <input type="text" value="300" id="yukGiris"/>
<br/>
<input type="button" value="Boyutu Belirle" onClick="boyutAyarla()"/>
<br/>

<div id="ornekKutu" style="width:100px; height:100px; background-color:navy;"></div>

<script type="text/javascript">

function boyutAyarla()
{
	gen = document.getElementById("genGiris").value;
	yuk = document.getElementById("yukGiris").value;
	divKutu = document.getElementById("ornekKutu");
	
	myn.setElemSize(divKutu, gen, yuk);
}	
</script>
Test Edin
Genişlik :
Yükseklik :

mynotlar_setElemSize.js

/*
  "myn.setElemSize()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

(window.myn = myn = window.myn || {}).setElemSize = 
function(m, y, n) {
  if (m && m.style) {
    m.style.width = y + "px";
    m.style.height = n + "px";
    return true;
  }  return false;
}

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |