myNotlar Logo

myn.str.compareAZ()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.compareAZ() fonksiyonu, iki karakter katarının (String) birbirleri ile karşılaştırılmasını sağlar. Bu karşılaştırma sonucunda eşitlik, büyüklük ve küçüklük olmak üzere üç farklı sonuç elde edilebilir. Normal bir karşılaştırma metodu olarak kullanılabilen bu fonksiyon ayrıca String içeren Array dizilerinin sort metodu ile küçükten büyüğe sıralanmasına da imkan sağlar.

Büyükten küçüğe sıralama için myn.str.compareZA() fonksiyonuna bakınız.

Sözdizimi

sonuc = myn.str.compareAZ(str1, str2, atlaBuyukKucuk)
str1Karşılaştırılarak ilk String
str2Karşılaştırılarak ikinci String
atlaBuyukKucuktrue olması durumunda büyük-küçük harf hassasiyeti dikkate alınmaz.

Dönüş Değeri

sonucToplam üç farklı değer dönebilir:
0 :  
Birbirlerine eşittirler.
1 :  
str1 büyüktür.
-1 :  
str2 büyüktür.

Aşağıdaki örnek, şehir isimlerini içeren bir Array dizisinin, Array.sort metoduna myn.str.compareAZ() fonksiyonunun parametre olarak aktarılarak, küçükten büyüğe doğru sıralanmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_compareAZ.js"></script>

<input type="button" value="compareAZ ile Sırala" onclick="compTest()"/>
<div id="bilgiKutu"></div>

<script type="text/javascript">

function yaziEkle(text) {
  var blgKutu = document.getElementById("bilgiKutu");
  var yazi = document.createTextNode(text);
  blgKutu.appendChild(yazi);
  blgKutu.appendChild( document.createElement("br") );
}
function diziYaz(baslik, arr) {
  yaziEkle("---" + baslik + "---")
  for(var i = 0;i < arr.length; i++)
    yaziEkle( arr[i] )
}
function compTest() {
  var orArr = ["İstanbul", "Aksaray", "Zonguldak", 
         "Gaziantep", "Diyarbakır", "Ankara"];
  diziYaz("Dizinin İlk Hali", orArr);

  orArr.sort( myn.str.compareAZ );

  diziYaz("Dizi Sıralandıktan Sonra", orArr);
}	
</script>
Test Edin

mynotlar_str_compareAZ.js

/*
  "myn.str.compareAZ()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/
var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.compareAZ = function(m,y,n) {
  if(n){
  m = m.toUpperCase() || '';
  y = y.toUpperCase() || ''; }
  if(m == y) return 0;
  if(m < y) return -1;
  return 1;
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |