myNotlar Logo

myn.str.compareZA()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.compareZA() fonksiyonu, iki karakter katarının (String) birbirleri ile karşılaştırılmasını sağlar. Bu karşılaştırma sonucunda eşitlik ile birlikte ters sıralama yapmak için ters anlamda büyüklük ve küçüklük olmak üzere üç farklı sonuç elde edilebilir. Ters değerler verdiği için normal bir karşılaştırma metodu olarak kullanılmaması gereken bu fonksiyon String içeren Array dizilerinin sort metodu ile büyükten küçüğe sıralanmasını sağlar.

Küçükten büyüğe sıralama için myn.str.compareAZ() fonksiyonuna bakınız.

Sözdizimi

sonuc = myn.str.compareZA(str1, str2, atlaBuyukKucuk)
str1Karşılaştırılarak ilk String
str2Karşılaştırılarak ikinci String
atlaBuyukKucuktrue olması durumunda büyük-küçük harf hassasiyeti dikkate alınmaz.

Dönüş Değeri

sonucToplam üç farklı değer dönebilir:
0 :  
Birbirlerine eşittirler.
1 :  
str2 büyüktür. (Gerçek anlamda değil!)
-1 :  
str1 büyüktür. (Gerçek anlamda değil!)

DİKKAT : Geri dönüş değerlerindeki büyüklük, gerçek anlamda değildir. Genel olarak Array dizilerini sıralamakta kullanılması amaçlanan myn.str.compareZA() fonksiyonu, Array nesnesine büyük ve küçük değerler konusunda ters bilgi vererek, verilerin büyükten küçüğe doğru sıralanmasını sağlamaktadır. Büyüklük ve küçüklük konusundaki gerçek değerleri myn.str.compareAZ() fonksiyonu döndürmektedir.

Aşağıdaki örnek, şehir isimlerini içeren bir Array dizisinin, Array.sort metoduna myn.str.compareZA() fonksiyonunun parametre olarak aktarılarak büyükten küçüğe doğru sıralanmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_compareZA.js"></script>

<input type="button" value="compareZA ile Sırala" onclick="compTest()"/>
<div id="bilgiKutu"></div>

<script type="text/javascript">

function yaziEkle(text) {
  var blgKutu = document.getElementById("bilgiKutu");
  var yazi = document.createTextNode(text);
  blgKutu.appendChild(yazi);
  blgKutu.appendChild( document.createElement("br") );
}
function diziYaz(baslik, arr) {
  yaziEkle("---" + baslik + "---")
  for(var i = 0;i < arr.length; i++)
    yaziEkle( arr[i] )
}
function compTest() {
  var orArr = ["İstanbul", "Aksaray", "Zonguldak", 
         "Gaziantep", "Diyarbakır", "Ankara"];
  diziYaz("Dizinin İlk Hali", orArr);

  orArr.sort( myn.str.compareZA );

  diziYaz("Dizi Sıralandıktan Sonra", orArr);
}	
</script>
Test Edin

mynotlar_str_compareZA.js

/*
  "myn.str.compareZA()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/
var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.compareZA = function(m,y,n) {
  if(n){
  m = m.toUpperCase() || '';
  y = y.toUpperCase() || ''; }
  if(m == y) return 0;
  if(m < y) return 1;
  return -1;
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |