myNotlar Logo

myn.str.htmlDecode()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.htmlDecode() fonksiyonu, daha önce myn.str.htmlEncode() fonksiyonu ile kodlanmış HTML kaynak kodlarının orijinal haline dönüştürülmesini sağlar. Örneğin, "&lt;" karakterini "<" şekline dönüştürür. Bu karakterler aşağıdaki gibidir.

Karakter KarşılığıKarakter
&lt;<
&gt;>
&amp;&
&quot;"

Sözdizimi

orjHtml = myn.str.htmlDecode(kodluStr)
kodluStrHTML kodlarının, kodlanmış gösterimi döner. Örn. "&lt;html&gt;"

Dönüş Değeri

orjHtmlHTML kaynak kodu gösterimi döner. Örn. "<html>"

Aşağıdaki örnek, myn.str.htmlDecode() fonksiyonu ile daha önce myn.str.htmlEncode() fonksiyonu ile kodlanmış HTML kaynak kodlarının orijinal haline alınmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_htmlDecode.js"></script>

<input type="button" value="myn.str.htmlDecode() ile HTML Koda Dönüştür" onClick="strToHtml()"/>
<br/>
<b>Kodlanmış HTML Kaynak Kodu Giriniz :</b><br/>
<textarea id="htmlGiris" cols="80" rows="6">
&lt;html&gt;
  &lt;head&gt;
    &lt;title&gt;myn.str.htmlDecode() Test Sayfası&lt;/title&gt;
  &lt;/head&gt;
  &lt;body&gt;
    &lt;p&gt;Bu sayfada, &lt;, &gt;, &quot; ve &amp; karakterleri test ediliyor.&lt;/p&gt;
  &lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</textarea>
<br/>
<b>HTML Kaynak Kodu :</b><br/>
<textarea id="htmlCikis" cols="80" rows="6"></textarea>

<script type="text/javascript">

function strToHtml() {
  var giris = document.getElementById("htmlGiris").value;
  
  document.getElementById("htmlCikis").value = myn.str.htmlDecode(giris);
}
	
</script>
Test Edin

Kodlanmış HTML Kaynak Kodu Giriniz :

HTML Kaynak Kodu :

mynotlar_str_htmlEncode.js

/*
  "myn.str.htmlDecode()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.htmlDecode = function(s) {
  return s.replace(/(&amp;|&lt;|&gt;|&quot;)/gi,
  function(m, y) {
  return {'&amp;' : '&','&lt;' : '<','&gt;' : '>','&quot;' : '"'}[y];});
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |