myNotlar Logo

myn.str.htmlEncode()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.htmlEncode() fonksiyonu, HTML kaynak kodlarında özel anlam ifade eden dört özel karakteri sayfada gösterilebilecek ve/veya sunucuya sorunsuz gönderilebilecek şekilde kodlar. Örneğin, "<" karakterini "&lt;" şekline dönüştürür. Bu karakterler aşağıdaki gibidir.

Kodlanmış HTML kaynak kodları, myn.str.htmlDecode() fonksiyonu ile tekrar eski haline dönüştürülebilir.

Özel KarakterKarşılığı
<&lt;
>&gt;
&&amp;
"&quot;

Sözdizimi

kodluStr = myn.str.htmlEncode(orjHtml)
orjHtmlString olarak HTML gösterimi. Örn. "<html>"

Dönüş Değeri

kodluStrHTML kodlarının, kodlanmış gösterimi döner. Örn. "&lt;html&gt;"

Aşağıdaki örnek, myn.str.htmlEncode() fonksiyonu ile HTML kaynak kodlarının kodlanmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_htmlEncode.js"></script>

<input type="button" value="myn.str.htmlEncode() ile HTML Kodu Şifrele" onClick="htmlToStr()"/>
<br/>
<b>HTML Kaynak Kodu Giriniz :</b><br/>
<textarea id="htmlGiris" cols="80" rows="6">
<html>
  <head>
    <title>myn.str.htmlEncode() Test Sayfası</title>
  </head>
  <body>
    <p>Bu sayfada, <, >, " ve & karakterleri test ediliyor.</p>
  </body>
</html>
</textarea>
<br/>
<b>Kodlanmış HTML Kaynak Kodu :</b><br/>
<textarea id="htmlCikis" cols="80" rows="6"></textarea>

<script type="text/javascript">

function htmlToStr() {
  var giris = document.getElementById("htmlGiris").value;
  
  document.getElementById("htmlCikis").value = myn.str.htmlEncode(giris);
}
	
</script>
Test Edin

HTML Kaynak Kodu Giriniz :

Kodlanmış HTML Kaynak Kodu :

mynotlar_str_htmlEncode.js

/*
  "myn.str.htmlEncode()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.htmlEncode = function(s) {
  if(/([&<>"])/g.test(s))
  return s.replace(/([&<>"])/g, 
  function(m,y) {
  return {'&':'&amp;','<':'&lt;','>':'&gt;','"':'&quot;'}[y];});
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |